مجتبی رحماندوست رئیس اسبق فراکسیون حمایت از مقاومت اسلامی مجلس در گفتگو با صبح توس؛ پیرامون رویارویی دو گفتمان مقاومت و سازش ضمن اشاره به اهمیت شکل گیری جبهه مقاومت اظهار کرد: به تدریج مقاومت مردمی علیه استکبار و صهیونیسم شروع شده است.

وی با بیان اینکه رویارویی این دو منطق دارای اهمیت است افزود: برخی اعتقاد دارند تحریم ها اثرات فلج کننده‌ای خواهد داشت.

رئیس اسبق فراکسیون حمایت از مقاومت اسلامی مجلس گفت: رسانه هایی هستند که بر این طبل می کوبند که تحریم ها کشور را از ارتقا باز می دارد و مقاومت معنایی ندارد چراکه در بهترین حالت ممکن است که با این تحریم ها تنها مقاومت کنیم و پیشرفتی در کار نیست.

وی افزود: بر این اساس نتیجه گیری می کنند که به هر صورت ممکن باید تحریم ها برداشته شود و اگر برداشتن تحریم ها محقق نشود، کشور دچار اختلال می شود.

دبیر کل اسبق جمعیت دفاع از ملت فلسطین تصریح کرد: تا امروز در بین تحلیلگران برخی هم نوشته اند که اصلا تحریم ها فرصت محسوب نمی شوند بلکه تهدید است.

وی افزود: قابل ذکر است برخی جهان‌بینی کوتاه به اندازه نوک بینی خودشان دارند و جهان را تا آنجا می‌بینند و تصور دارند اگر کشور طرفدار و حامی افرادی باشند که تحریم ها را بردارند موجب ارتقای کشور می‌شود.

رئیس اسبق فراکسیون حمایت از مقاومت اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: این نوع تحلیل نشانه اینست که سابقه و تاریخ کشور ا نمی دانند و درک نکرده اند، در کشوری زندگی می‌کنیم که پادشاهان پهلوی در آن حکومت داشتند.

وی افزود: این پادشاهان و حاکمان تاریخ گذشته کشور که از مقاومت چیزی نفهمیده بودند بلکه برده و نوکر قدرت های جهانی بودند چرا ارتقایی پیدا نکردند و از پیشرفت بی‌نصیب ماندند.

دبیر کل سابق جمعیت دفاع از ملت فلسطین گفت: قابل ذکر است ما در دوران تحریم ها صنایع موشکی، عرصه هسته‌ای، صنعت نانو و پزشکی و جاده ای ارتقا پیدا کرده ایم.

وی افزود: باتوجه به اینکه از اول انقلاب و در سال های گذشته بدون استثنا در دوران تحریمی بوده ایم و با منطقه مقاومت پیشرفت داشته ایم، تحریم ها فرصت است.

رئیس اسبق فراکسیون حمایت از مقاومت اسلامی مجلس اظهار کرد: برخی نیز سعی دارند به هر قیمت مقاومت نکنند تا تحریم‌ها برداشته شود، دچار اشتباه هستند.

وی افزود: در پیشبرد منطق مقاومت در ابعاد اقتصادی نیز باید بر سر مبانی ایستادگی کنیم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب ناموس انقلاب را با افراد بیگانگان به مشارکت نگذاریم.

دبیر کل اسبق جمعیت دفاع از ملت فلسطین ضمن تأکید بر ایستادگی در اصول استراتژیک و مبانی اعتقادی در برابر دشمن تصریح کرد: اصل اساسی نظام اسلامی مبانی اعتقادی است.

وی افزود: در صورت رعایت و ایستادگی بر سر آرمان های اعتقادی نظام اقتصادی اصلاح و در این عرصه نیز پیشرفت خواهیم داشت.

رئیس اسبق فراکسیون حمایت از مقاومت اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: برداشتن تحریم ها به قیمت سازشکاری با دشمن اشتباه است و طرفداران این گفتمان به بیراهه می‌روند.

وی در مورد احیای گفتمان سازش و کمرنگ شدن جبهه مقاومت افزود: نظرات رهبر معظم انقلاب تحلیل‌های کارشناسانه و درست تری است چراکه ناظر به قدرت‌ها و دستاوردهای داخلی کشور است و لذا باید در این مسیر که ترسیم شده گام هایی برداشته شود.

انتهای پیام/