2019-09-20 | 1398/06/29

5000 بسته معیشتی در حاشیه شهر مشهد توزیع شد

5000 بسته معیشتی به مناسبت تولد کریم اهل بیت تهیه و توزیع آن در حاشیه شهر مشهد از امروز شروع می‌شود و در اختیار محرومین قرار می‌گیرد.