به گزارش صبح توس؛جزئیات سفرهای خارجی مدیران شهری تمام ادوار فاش می شود؛ اتصال سبزوار به راه آهن سراسری؛ 30 شهر خراسان رضوی همچنان در تنش آبی هستند؛ مشهد سبزتر می‎شود؛ بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری رسانه‌های امروز استان است که در بسته خبری پیش رو نیم نگاهی به مهم‌ترین قسمت‌های آنان شده است.