2019-08-22 | 1398/05/31

کارگران نمونه شهرستان بردسکن تجلیل شدند

بردسکن- همزمان با هفته کار و کارگر از 110 نفر از کارگران، کارفرمایان و مدیران نمونه واحدهای معدنی و تولیدی و مدیران و پرسنل واحدهای معدنی شهرستان بردسکن که در سیل اخیر به کمک سیل‌زدگان شتافتند تجلیل به عمل آمد.