به گزارش صبح توس؛تاکید شهردار بر صنانت از ارتفاعات جنوب؛ سایه مرگ همچنان در جاده های خراسان رضوی؛ بورس پسته به خراسان می رسد؟؛ ارتش نشان داد فدایی ملت است؛ اعتیاد کاخ سفید به جنایت؛ بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری رسانه‌های امروز استان است که در بسته خبری پیش رو نیم نگاهی به مهم‌ترین قسمت‌های آنان شده است.