به گزارش صبح توس؛ صبح امروز جلسه کارگروه بسیج مهندسین و طرح ملی بسیج همگام با کشاورز با حضور جمعی از فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج در سطح شهرستان و کارشناس مربیان کشاورزی و ادارات مرتبط با بخش کشاورزی در محل سپاه شهرستان رشتخوار برگزار شذ.

 

رضا پردل مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه شهرستان رشتخوار در رابطه با اجرای این طرح در سطح شهرستان رشتخوار گفت: در این طرح که با همکاری سازمان بسیج مهندسین کشاورزی ، بسیج سازندگی، جهاد کشاورزی و ادارات مرتبط بابخش کشاورزی پشتیبانی می شود، جهت علمی سازی کشاورزی یک کارشناس مربی کشاورزی متناسب با نیاز و بدون گرفتن هزینه ای در کنار کشاورز از زمان کاشت داشت و برداشت حضور دارد و به روستاها معرفی میگردد.

وی در ادامه یادآور شد: امید است با همراهی کشاورزان و تشکیل کارگروههای روستایی اقدام موثری باشد در جهت بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی برداشته شود.

 

انتهای پیام/