به گزارش صبح توس؛ حجت الاسلام غلامرضا مقیسه در خطبه های نماز جمعه سبزوار با اشاره طرح آمریکا مبنی بر تروریستی بودن سپاه اظهار داشت: سپاه توانسته با رشادت ها خود طرح ها وتوطعه های آمریکا در خصوص منطقه را به شکست برساند واین دلیلی است بر اعلام چنین طرحی.

وی با بیان اینکه ترامپ در بدعتی که در احکام بین المللی ایجاد کرده است عنوان کرد:هیچ کشوری نمی تواند  بخشی از یک کشور را که متصل به بدنه  نظام است را به عنوان تروریست اعلتم کند و قوانین بین الملل این اجازه را نمیدهد .

مقیسه با بیان اینکه پاسداران در قلب مردم جای داشته وجز بهترین اعراد گشور هستند بخشی از خدمات سپاه را نام برود وعنوان داشت: خودکفا کردن کشور در خصوص تولیدات بنزین ضربه سختی به طرح تحریم های آمریکا در خصوص صنایع نفتی ایران بود.

وی ادامه داد: سپاه با ورود به عرصه سازندگی نقش مهمی در عمران وآبادانی کشور داشته است و باعث شد نقشه های  دشمن  در عرصه جنگ اقتصادی تا حد زیادی ناکام شود.

وی با اشاره به مجاهدت های پاسداران در کشور های سوریه عراق ودیگر بلاد اسلامی وادامه داد: پاسداران نه تنها با کم کردن شر تروریست ها از منطقه به کشور های دیگر خدمت کردن که با این اقدام امنیت کانل کشور را نیز تامین کردند.

مقیسه تاکید کرد:مستکبرین جهان بدانند سپاه در دل مردم جای دارد واین کار باعث شد که مردم به خدمات سپاه وضرورت وجود این نیروی قدرتمند که با جان ول مردم عجین شده است بیشتر واقف شوند.