منصور برغمدی در گفتگو با صبح توس؛ با بیان اینکه بارش‌های اخیر موجب وارد آمدن خسارات به برخی از مزارع راه‌ها و باغات سبزوار شد اظهار داشت: برآورد  مالی خسارات واردشده بیش از 10میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خسارت بیشتر در حوزه اراضی زراعی بوده است ادامه داد: متأسفانه 4500هکتار از اراضی زیر کشت گندم، جو و زیره خساراتی واردشده است.

برغمدی همچنین در ادامه به خسارات وارد شه به محصولات باغی نظیر بادام و انار اشاره کرد و افزود: در حوزه محصولات باغی در حدود 411هکتار از باغات شهرستان خساراتی واردشده است.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار با بیان اینکه این روان آب‌ها و افزایش حجم بارش‌ها سبب شده است تا 17 رشته قنات در برخی نقاط تخریب شوند تأکید کرد: علاوه بر قنوات خسارت‌دیده به 30کیلومتر از جاده‌های بین مزارع کانال‌های انتقال به طول 17 ونیم کیلومتر نیز آسیب‌هایی واردشده است.

برغمدی در ادامه با اشاره به اینکه برخی از مزارع توسط بهره‌برداران بیمه‌شده‌اند تشریح کرد: کشاورزان می‌توانند با در دست داشتن مدارک به شرکت‌های کارگزار بیمه مراجعه و پس از تعیین خسارات مبالغ خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: بارش‌های اخیر در ضمن خرابی‌هایی که ایجاد کرده برکات فراوانی را نیز برای بخش کشاورزی داشته که می‌توان به افزایش آبدهی قنوات به مقدار 20درصد ،پر شدن آبگیرها و سدهای خاکی احداث‌شده برای تغذیه قنوات اشاره کرد.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار همچنین پراکنش خوب و مدل ارشی را در چند وقت اخیر ازجمله برکات این بارش‌ها عنوان کرد.

انتهای پیام/