به گزارش صبح توس؛ محمدرضا کلائی امروز در مراسم تکریم و معارفه معاون شهردار و رییس سازمان اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و امور زیارت شهرداری مشهد که با حضور اعضای شورای شهر و مدیران شهری برگزار شد، افزود: شهرداری یک سازمان اجتماعی است زیرا بیش از 95 درصد اقدامات آن با مردم ارتباط دارد و با توجه به همین موضوع، سازمان اجتماعی فرهنگی در شهرداریها ایجاد شد تا رابطه میان مدیریت شهری و مردم را برای مشارکت بیشتر تنظیم کرده و بهبود ببخشد.

وی با بیان اینکه بهبود و تنظیم رابطه مدیریت شهری با مردم یک انتظار مستقل از سازمان اجتماعی فرهنگی نیست و باید در سایر حوزه های شهرداری نیز پیگیری شود، اظهار کرد: اما در راس این اقدامات معاونت و سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری قراردارد تا با در نظرگرفتن راهبردها و الگوهای مناسب به ترویج فرهنگ شهروندی در راستای تنظیم و بهبود رابطه مدیریت شهری و مردم اقدام کند.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم به تک وظیفه سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری که همان تنظیم و بهبود ارتباط مدیریت شهری با مردم است دست پیدا کنیم ابتدا باید بدانیم مردم از ما چه می خواهند و برای اینکار نیازمند شناخت مردم هستیم که این شناخت کار حوزه فرهنگی است که شامل رسانه و روابط عمومی شهرداری به عنوان سه ضلع یک مثلث نیز می شود.

کلائی تصریح کرد: در مجموع حوزه اجتماعی فرهنگی باید در کنار شناخت خواسته ها و نیازهای مردم راهبردهای مدیریت شهری را نیز برای توسعه شهر بشناسد و برای بهبود تنظیم رابطه مدیریت شهری و مردم برای مشارکت آنها جهت پیشبرد راهبردهای مدیریت شهری برای توسعه شهر راهکار و الگو مناسب ارائه دهد. 

شهردار مشهد با تاکید بر اینکه معاون و رئیس سازمان اجتماعی فرهنگی باید وقت زیادی را در این حوزه صرف کند، گفت: ما نیازمندیم با مردم حرف بزنیم لذا مدیران این مجموعه باید سراغ مردم رفته و با روی باز با آنها گفتگو کنند.

وی ادامه داد: اگر می گوییم مشهد شهر امید و زندگی باید برای تحقق آن با مردم و همه ذینفعان جامعه با آغوش باز در چهارچوب یک راهبرد و برنامه مشخص صحبت کنیم. 

وی با اشاره به اینکه در حوزه های دیگر شهرداری اولویت بندی وجود دارد اما در حوزه اجتماعی فرهنگی اینگونه نیست، اظهار کرد: دلیل آن این است که پتانسیل‌های نهفته‌ای در جامعه ما وجود دارد که نمی دانیم سراغ کدام یک باید رفت لذا نباید از هیچ فرصت،ظرفیت و کمک هیچ سازمان مردم نهادی گذشت.

وی افزود: از سازمان اجتماعی فرهنگی می خواهیم با برنامه‌ریزی دقیق به منظم‌ترین سازمان تبدیل شودوبا یک برنامه راهبردی، در چهارچوب و قالب برنامه عملیاتی 97-1400 شهرداری مشهد در حوزه فرهنگی و اجتماعی حرکت کند.

کلائی اضافه کرد: ما در حوزه اجتماعی، فرهنگی ظرفیت های زیادی داریم لذا حق نداریم موفق نشویم. 

شهردار مشهد با اشاره به اهمیت توجه به سیما و منظر شهری مشهد تصریح کرد: توجه به سیما و منظر شهری منطبق با هویت شهر مشهد یکی از اولویت های ما در سال 98 است که سازمان اجتماعی فرهنگی می تواند به حوزه شهرسازی در این زمینه کمک کند.

وی گفت: ایجاد نشاط و امید در مردم به ویژه با استفاده از ظرفیت های شورای اجتماعی محلات، فرهنگسراها و حوزه ورزش نیز در راستای افزایش مشارکت شهروندان در توسعه شهر باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: برنامه عملیاتی 97-1400 شهرداری مشهد را به ویژه در حوزه فرهنگی اجتماعی بسیار قوی می دانیم لذا باید بر اجرایی شدن این برنامه همت گمارده شود و در این مسیر از سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد حمایت خواهیم کرد.

انتهای پیام/