2019-04-22 | 1398/02/02

توزیع بسته های امدادی بسیج سازندگی خراسان رضوی در گلستان

بسته بندی و توزیع بسته های کمک های مردمی مناطق سیل زده شامل پتو، مواد غذایی ،آب معدنی ، مواد بهداشتی و پوشاک در قرارگاه خدمت رسانی بسیج سازندگی خراسان رضوی در استان گلستان انجام شد.