محمدرضا عبادی نژاد در گفتوگو با صبح توس؛ اظهار کرد: بندهای غیرمجاز «مسیل» روستای گنبدلی که در حاشیه جاده گنبدلی به پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد قرار دارد، تخریب و رفع تصرف شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان سرخس تصریح کرد: با توجه به بارندگی‌های اخیر و احتمال بروز سیلاب با مساعدت فرمانداری و پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد و همکاری پاسگاه انتظامی گنبدلی، کارکنان این اداره برای جلوگیری از بروز سیلاب و تخریب جاده اقدام به تخریب بندهای غیرمجاز و رفع تصرف این مسیل کردند.