شهریار آل‌شیخ، رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی و سرمایه سازمانی کلان‌شهرهای کشور در گفت و گو با خبرنگار صبح توس اظهار کرد: متاسفانه ما همچنان در حوزه تصمیم‌گیری نهایی در روستاها دچار چالش جدی هستیم و باوجود تعدد دستگاه های داعیه‌دار مدیریت روستایی، هیچ یک مسوولیت اصلی را بر عهده نمی گیرد.

وی عنوان کرد: سال گذشته بر اساس طرح جامع مصوب شهر مشهد حریم جدید شهر تعیین شد که در عمده تغییر آن، محدوده حریم شهر که در ساختار قبلی 30 هزار هکتار بوده، در طرح جدید حدود 86 هزار هکتار در حریم شهر مشهد قرار گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد افزود: در حال حاضر تعداد 138 روستا در حریم شهر مشهد قرار دارد که 124 روستا از این تعداد، دارای سکنه بوده و بقیه به علت مشکلات مختلف خالی از سکنه شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین نکاتی که در تعیین وضعیت روستاهای حریم باید مدنظر قرار داد، تفاوت جدی روستاهای واقع در حریم با روستاهای خارج از حریم است، زیرا وضعیت تعامل این روستاها با شهر در آینده آن‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

 آل شیخ با اشاره به ضرورت آشنایی کامل با روستاهای حریم به عنوان نخستین گام در تعیین نوع مواجهه با آن‌ها، تصریح کرد: رویکرد حریم در طرح جامع در بعضی شهرها به ویژه تهران و مشهد در موقعیت پیچیده ای قرار دارد و این پیچیدگی کار را برای حل مسایل آن مشکل تر می کند.

وی گفت: گام اول در بررسی مشکلات حریم شهر مشهد این است که ما به شناخت درستی از این منطقه و مشکلات آن داشته باشیم که برای آن به تهیه نقشه‌های حریم از طریق عکس های هوایی، تولید نقشه و دیگر مستندات لازم به شناخت بهتر و کامل‌تر ما از این مناطق کمک شایانی خواهد کرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد با اشاره به لزوم گسترش استفاده از دانشنامه‌های باز، اعلام کرد: فقدان اطلاعات کافی در زمینه حریم، باعث شد ما به تهیه یک دانشنامه باز اینترنتی از روستاهای حریم اقدام کنیم که قابلیت توسعه بالایی دارد.

انتهای پیام/