محمد دل آرمیان مسئول ایستگاه هواشناسی شهرستان رشتخوار در گفت و گو با «صبح توس» اظهار کرد: خداوند را شاکریم، میزان کل بارندگی های ثبت شده از ابتدای سال زراعی تاکنون در ایستگاه هواشناسی شهرستان رشتخوار بیش از ۱۳۰٫۵ میلیمتر بوده است.دل آرمی در ادامه افزود: این در حالی است که سال زراعی گذشته این میزان از بارندگی تا کنون فقط ۴۲٫۳ میلیمتر به ثبت رسیده است، که در مقایسه با سال زراعی گذشته ۲۰۸ درصد افزایش، و در مقایسه با دوره آماری مشابه، ۸۴ درصد افزایش را نشان می دهد.مسئول ایستگاه هواشناسی شهرستان رشتخوار با اشاره به اینکه بارش باران در امسال از متوسط بلند مدت سالانه نیز بیشتر بوده است، اظهار داشت: از مجموع بارش ۱۳۰٫۵میلیمتر باران امسال سهم ماه مهر (صفر)، آبان (۱۴٫۲) میلیمتر ، آذر (۱۰٫۹)میلیمتر ،دی (۳۵٫۷) میلیمتر، بهمن (۵۶٫۳) و اسفند ماه تاکنون (۱۳٫۴) میلیمتر بوده است.

انتهای پیام/