2021-01-26 | 1399/11/07

اگر درکارزار سنگین دفاع فرهنگی آماده نباشیم آسیب خواهیم دید

فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم گفت: هشدار بنده به سازمان های فرهنگی و افرادی که جایی برای گفتن دارند از هفت سخنرانی که حضرت آقا داشتند توجه به عبرت های عاشورا ست، بنده میخوام به شما بگویم که ماباید از حوادث صدر اسلام درس بگیریم و اگر در این کارزارسنگین دفاع فرهنگی آماده نباشیم آسیب خواهیم دید.