به گزارش صبح توس؛کارت خوانها باید با کد مالیاتی پزشکان مرتبط باشند، عصر جدید روابط ایران و چین، گرفتار آب گرفتگی، تفکیک بودجه حاشیه شهر ردیف می شود؛ بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری رسانه‌های امروز استان است که در بسته خبری پیش رو نیم نگاهی به مهم‌ترین قسمت‌های آنان شده است.