به گزارش صبح توس؛  در اقدامی خداپسندانه خیرین بسیجی روستای علی آباد دامن پس از بازدید از مناطق و روستاهای محروم در بخش جنگل شهرستان با فراهم کردن سبد غذایی، کمک های های نقدی و وسایل مورد نیاز محرومین اقدام خداپسندانه کمک به محرومین در این بخش را عملی کردند.

این اقدام خیرخواهانه با همکاری حوزه شهید شوشتری سنگان و حوزه سلمان شهر جنگل به همت پایگاه شهید قرایی روستای علی اباد دامن انجام شد.

 

حوزه بسیج شهید شوشتری سنگان شهرستان رشتخوار در راستای کمک به محرومین با توجه به قرار گرفتن در آستانه سال جدید از شهروندان خواست در صورت تعویض وسایل منزل، البسه و ... این لوازم را با همکاری این مجموعه بین محرومین توزیع نمایند.

تصاویر محرومین شطرنجی شده است.


 

انتهای پیام/