به گزارش صبح توس؛ در پی بارش برف در شب گذشته مردم، کشاورزان، دامداران و اهالی خون گرم شهرستان رشتخوار به شکرانه این نعمات الهی نماز شکر به جای آوردند.
 

دامداران و کشاورزان روستای کریم آباد رشتخوار طبق سنت دیرینه خود با لباس محلی و چوپانی دورهم جمع شدن و برای ارازانی داشتن این نعمت الهی دعای شکر کردند.


تصاویری از بارش برف در نقاط مختلف شهرستان رشتخوار