به گزارش صبح توس؛ مركز مديريت راههاي خراسان رضوي اعلام کرد: برف هم اکنون محورهاي درگز - قوچان به ویژه گردنه( تيوان) ، كاشمر - نيشابور به ویژه محدوده  كوهسرخ، سبزوار - بردسكن ، آزادراه مشهد - باغچه ، باغچه - تربت حيدريه ، باغچه - نيشابور ، فريمان - مشهد ، بردسكن - سبزوار ، كلات - مشهد ، سرخس - مشهد ( مزداوند )، صالح آباد - تربت جام ، چناران - قوچان و حوزه شهرستانهای گناباد، سبزوار، جوين، خوشاب را فرا گرفته و این محورها لغزنده است.

بر اساس این گزارش بیشتر محورهای خراسان رضوی هم بارانی و لغزنده است.

از رانندگان خواسته شده است با رعایت نکات ایمنی و سرعت مطمئته رانندگی کنند.

فعالیت سامانه بارشی در خراسان رضوی تا فردا چهارشنبه پیش بینی شده است.

انتهای پیام/