2019-08-25 | 1398/06/03

خلیل آباد غرق در عزا و ماتم مادر

خلیل آباد - خلیل آباد، همزمان با سالروز شهادت مادر دو عالم، صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در عزا و ماتم شد و برافراشته شدن پرچم ها و بیرق های سیاه در جای جای این شهرستان به چشم می خورد .