به گزارش صبح توس؛ مدیر امور آب و فاضلاب روستایی در این آیین که به صورت نمادین در روستای بسک بایگ انجام شد، گفت: ارزش ریالی این سه پروژه 30 هزار و 200میلیون ریال است.

ابراهیم جواهریان افزود: پروژه آبرسانی در روستای بسک شامل خط انتقال و توزیع به طول 4.3 کیلومتر، احداث ایستگاه پمپاژ یک باب، ایجاد حوضچه 6 باب، نصب پمپ یک مورد و اجرای شبکه برق یک مورد و به طول 100 متر است.

وی در خصوص پروژه آبرسانی روستای قندشتن بخش مرکزی نیز گفت: پروژه شامل خط انتقال و توزیع به طول 10.4 کیلومتر، نصب مخزن 400 مترمکعب، حصار کشی 2 مورد، ایجاد 16 باب حوضچه، حفر و تجهیز چاه یک مورد، اجرای شبکه برق یک مورد به طول 1200 متر و اصلاح انشعابات 455 مورد است.

جواهریان در معرفی پروژه آبرسانی به روستای کاج درخت بخش مرکزی تربت حیدریه نیز اظهار داشت: احداث خط انتقال و توزیع به طول 2.5 کیلومتر، ایجاد ایستگاه پمپاژ یک باب، نصب مخزن 250 مترمکعب، حصار کشی یک مورد، ایجاد حوضچه پنج باب، احداث اتاقک کلریناتور یک باب، اصلاح انشعابات 200 مورد، حفر و تجهیز چاه یک مورد می باشد.

جواهریان پیش بینی کرد طرح های مجتمع آبرسانی این شهرستان طی یک تا 2 سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.

وی افزود: برای تامین منابع آب روستایی این شهرستان نیز 11 میلیارد و 200 میلیون ریال تخصیص یافته که به مرور در حال عملیاتی شدن است.

جواهریان اظهار داشت: هم اکنون 2 طرح تصفیه فاضلاب با 150 میلیارد ریال اعتبار از محل بانک توسعه اسلامی در روستاهای تربت حیدریه در حال اجراست.

شرکت آب و فاضلاب روستایی تربت حیدریه هم اکنون 27 هزار مشترک را زیر پوشش دارد.

انتهای پیام/