به گزارش صبح توس؛، سید عباس شبیری صبح امروز در در شورای شهر سبزوار با اعلام خبر ارسال بودجه شهرداری در سال 98 افزود: در راستای تخصیص بهینه منابع و مصارف و کار آیی و اثربخشی فعالیت‌های شهرداری و ایجاد انضباط مالی، به استناد ماده 67 قانون شهرداری‌ها و ماده 23 آیین‌نامه مالی شهرداری و بخش‌نامه بودجه سال 98 شهرداری‌های کشور ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بودجه شهرداری سبزوار تهیه و تنظیم شد.

وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت تدوین بودجه که تنها ابزار مالی برای لزوم اجرای انضباط مالی است، بودجه شهرداری در جلسات متعدد با حضور شهردار محترم سبزوار، معاونین و مدیران به‌طور دقیق کارشناسی و برای تصویب و بررسی تقدیم شورای اسلامی شهر شد.

او بیان کرد: تلاش کردیم در بودجه سال آینده ضمن توجه به مطالبات مردم، مشارکت و همراهی شهروندان و گسترش خدمات مطلوب، شهر را داشته باشیم.

مدیر مالی و ذی‌حساب شهرداری سبزوار همچنین ادامه داد: به‌موجب ماده 25 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، بودجه شهرداری باید بر اساس برنامه‌ها، وظایف و فعالیت‌های مختلف و هزینه هریک از آن تنظیم گردد.

او در ادامه تصریح کرد: بودجه عمومی پیشنهادی سال 98 شهرداری سبزوار 297 میلیارد و 173 میلیون تومان است و هزینه‌های تشکیل‌شده آن در دو بخش جاری و عمرانی است.

وی با اظهار اینکه هزینه‌های جاری بودجه عمومی پیشنهادی شهرداری سبزوار شامل دو وظیفه خدمات اداری و خدمات شهری است، بیان کرد: میزان هزینه در وظیفه خدمات اداری 33 میلیارد و 725 میلیون تومان و میزان هزینه در وظیفه خدمات شهری 144 میلیارد و 536 میلیون تومان است.

شبیری ادامه داد: در قسمت هزینه‌های وظیفه عمران شهری نیز مبلغ 118 میلیارد و 910 میلیون تومان لحاظ شده همان‌طوری که در ماده 68 قانون شهرداری‌ها نیز در خصوص نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه شهرداری رعایت شده است.

وی در پایان گفت: امیدواریم در سال آینده با همکاری و همراهی مردم و مدیران شهری حرکت در مسیر توسعه سبزوار را با توان و قدرت بیشتری ادامه دهیم.

انتهای پیام/