به گزارش صبح توس؛حجت الاسلام اسماعیل مقری موذن صبح امروز در همایش بزرگ اصناف نیشابور که همزمان بافجر فاطمی در هیئت شاهزاده قاسم برگزارشد. اظهار داشت: مال امانت الهی در دست شماست وگران فروشی باعث کم شدن اختیارات مردم جامعه می شود.

امام جمعه اسبق نیشابور تصریح کرد:بازاریان اگر تصمیم بگیرند می توانند یک حکومت را ساقط کنند

مقری بااشاره به معنی ذکر به معنی دل مشغولی بیان داشت:وقتی قرآن به پیامبر تذکر می دهد که  تو یتیم بودی کجا بودی و الان کجا هستی و این قدرت در اختیار توست معلوم می شود فراموشی یکی از خطرات بزرگ است که ماراتهدید می کند.

امام جمعه اسبق نیشابور اظهارداشت: قراردادهای که سال ۵۷ باخدا بستیم را فراموش نکنیم ما در یک نقطه قدرتمند هستیم.

وی ادامه داد: هرروز توطئه میکنند تا مسیر را عوض کنیم ؛ دشمن صدها بی راهه بوجود می آورد تا شاید دریکی از این بیراهه ها مسیر را عوض کنیم.

وی بااشاره به آیات قرآن اظهار داشت: یک راه بیشتر نداریم ؛ راه پشت سر ندارد و یک راه می ماند و این راه تا فتح قله ادامه دارد.

مقری افزود: ما بانظام استکبار درافتادیم وهمه ما مسئولیت داریم یا او باید مثل مابشود اخوی دینی ما می شوند  ویا ما مثل او بشویم که خدا چنین امری را دستور نداده است.

وی تاکید کرد: برخی از مشکلات ما طبیعی است یه بخش دیگر از مشکلات ما به بی تعصبی نسبت به این انقلاب است.

پایان پیام/