به گزارش صبح توس؛محمد علی قاسم زاده نداف دراین همایش معنوی اظهار داشت:مداحان جز گروه های مرجع در جامعه می باشند.

وی بااشاره به تبلیغات گسترده دشمن بااستفاده از رسانه  تصریح کرد:دشمن که از همه امکانات خودش برای ضربه زدن به اعتقادات مردم استفاده می کند طبیعی است که تعدادی از مردم اذهان آنها مشوش شود این جا نقش هیات مذهبی ؛امامان جمعه به عنوان یک رسانه قاطع و برای انقلاب اسلامی است که  باید خودشان را نشان بدهد

نداف افزود:رسانه انقلاب؛ روحانیت و مداحان اهل بیت و شعرا بودند و کانون تجمع و انسجام نیروها مساجد بود

این هادی سیاسی سپاه اظهار داشت:امروز با فاصله گرفتن از روحانیت اصیل و کانون‌های انقلاب این تاثیرگذاری رسانه کاهش پیدا کرده است

و این توانایی امروز با مداحان قابل جبران می باشد که می تواند جامعه رابه جلو هل بدهد.

وی تصریح کرد:امروز مداحان و ذاکرین ما به عنوان گروه اثرگذار و شانه به شانه روحانیت به جلو می‌روند به شرط اینکه قدر خودشان را بدانند.

نداف درادامه به لزوم ارتباط مداحان با  فضا انقلاب تاکید کرد وبیان داشت:  به نظر هر انسان منصف که در راستای نهضت حسینی حرکت می‌کند رهبر ما شایسته ترین فرد برای علمداری این نهضت می‌باشد.

وی خاطر نشان ساخت:اگر از عاشورا عبرت نگیریم   تجربه تاریخی ما این است که حسین زمان ذبح خواهد شد.

انتهای پیام/