به گزارش صبح توس؛ به نقل از سايت رسمي باشگاه فرهنگي ورزشی پديده شهر خودرو، جلسه نهايي انتقال باشگاه پديده امروز با حضور نمايندگان دو شركت پديده و شهر خودرو، در مشهد برگزار و مالكيت اين باشگاه به صورت رسمي به شركت شهر خودرو واگذار شد.

در اين جلسه پس از توافق نهايی طرفين، وكالت نامه رسمی اين باشگاه از سوی شركت پديده در يكي از دفاتر اسناد رسمی به نام شركت شهر خودرو تغییر کرد.

انتهای پیام/