به گزارش صبح توس؛ فرودگاه مشهد اندازه 600000 خودرو آلودگی دارد؛ سه راه حل برای حل مشکل دوراهی؛ جهش چشمگیر توسعه زیر ساخت؛ شهرداری لیست فجر را تکمیل کرد؛ بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری رسانه‌های امروز استان است که در بسته خبری پیش رو نیم نگاهی به مهم‌ترین قسمت‌های آنان شده است.