به گزارش صبح توس؛ رونمایی از طرحی که پدیده را سامان می‌دهد، انتقال آب در یک برنامه ۵ ساله، حقوق هایی که هنوز نجومی است؛ بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری رسانه‌های امروز استان است که در بسته خبری پیش رو نیم نگاهی به مهم‌ترین قسمت‌های آنان شده است.