به گزارش صبح توس؛ دکترسیدمهدی جلالی شاد، مدرس حقوق بین الملل و کارشناس سابق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نسبت به دستگیری خبرنگار خانم شبکه پرس تی وی واکنش نشان داد و در یادداشتی نوشت:

پیرو اقدامات خشونت آمیز و ضدحقوق بشریه حاکمیت ایالات متحده در ارتباط با خبرنگار خانم هاشمی شبکه پرس تی وی بر آن شدیم خطی دیگر در باب نظام مبتنی بر لفّاظی سیاسی و حقوقیِ حقوقِ بین الملل آمریکایی که ریشه در فرهنگِ بی فرهنگی و ضدِّ ارزش مداری آن بنا و استوار شده، بنگاریم؛ که همیشه در عمل، گواه و دلیلِ مدلّل بر عوام فریبیِ این حکومت در برخورد با حقوق متقابل سایر ملل بوده است. باور و یقین ما بر بهره برداری ابزاری از مبانی و اصول حقوق بشر توسط آمریکایی ها، نه اینکه مبتنی بر یک حبُّ و بغض بی ریشه باشد که بر اساس تمام سوابق و رزومه این حکومت فریبکار است. حق پوشش و حجاب نه اینکه صرفا از نگاه علمی امنیت آفرین است بلکه از حقوق اولیه بشر به شمار می رفته و می رود؛ بلکه مضافا به این معنی که افراد در حفظ پوشش تن خود از برهنگی و عریانی در تمام فرهنگهای متمدن، فارغ از نوع آیین مذهبی آنها وجود داشته است.

رفتار خشن سلطه جویان ایالات متحده با یک خبرنگار بی دفاعِ آزادِ آزاد اندیش که در گذاری از عمر خود باعلم و تحقیق و عشق به دین اسلام روی آورده و آنرا ملجا و پناه انسانیت دانسته و مسیرش را عالما عامدا قاصدا و مختارا تغییر داده و در عین حال در صداقت و سلامت کاری طی طریق کرده (سرکار خانم مرضیه هاشمی (ملانی فرانکلین) ) برگ دیگری در کارنامه توحش گرایی این جماعت است.

مع الوصف معقول و منطقی است این جرم بین المللی را اهالی آزاد اندیش و آزاد جامعه رسانه ای و خبری ملتها چون عَلَمی به احتزاز درآورند تا بیش از پیش هویت سیاسی فکری و حقوق گریزی این نظام سلطه جو بر جوامع بشری روشن شود.
باآرزوی فراگیری صلح و سلامت.

انتهای پیام/