به گزارش صبح توس؛ قیمت مرغ کوتاه آمد؛ مصوبه شورا برای حمایت از "سوت‌زنان"؛ شوک ۹۰ هزار تومانی گوشت؛ بردسکنی‌ها در انتظار ساخت بیمارستان جدید؛ بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری رسانه‌های امروز استان است که در بسته خبری پیش رو نیم نگاهی به مهم‌ترین قسمت‌های آنان شده است.