سید ابوالقاسم موسوی در گفتگو با خبرنگار صبح توس، اظهار داشت: ظرفیت اسمی این کارخانه چهار تن در ساعت است که بذر پنبه اصلاح شده کرک دار را تحویل گرفته و بذر فرآوری دلینته شده عرضه می کند.

وی گفت: این کارخانه که وظیفه کرک زدایی از بذور پنبه استاندارد را برعهده دارد به عنوان بزرگترین، مهمترین و فعال ترین کارخانه در بین چهار کارخانه کشور می باشد.

مدیر جهادکشاورزی کاشمر ادامه داد: این کارخانه سالانه 1200 تن بذر اصلاح شده در ارقام مختلف ورامین، ارمغان، ساجدی و خرداد در طبقات مختلف الیت، سوپرالیت و گواهی شده را فرآوری و برای کشت آماده می کند.

وی خاطرنشان کرد: این کارخانه با استفاده از سیستم اسیدسولفوریک 98 درصد با حرارت طراحی شده و برای 15 نفر به طور مستقیم و 20 نفر به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

موسوی مزایای این صنعت را عرضه بذر یکنواخت، سهولت کشت به روش مکانیزه، سهولت ضد عفونی بذر و کاهش آفات اولیه کشت، جوانه زنی سریع، کاهش مصرف بذر و افزایش عملکرد در هکتار عنوان کرد.

وی در پایان تصریح کرد: این کارخانه، بذور استحصالی خود را در قالب سهمیه مدیریت های جهاد کشاورزی استان ها هر ساله به تمامی نقاط قابل کشت کشور ارسال می کند.

انتهای پیام/