راضیه علیرضایی در گفت و گو با  خبرنگار صبح توس اظهارداشت: این تعداد پروانه, با سرمایه گذاری 131.3 میلیارد ریال، با ذخیره 15 میلیون تن، استخراج اسمی 515 هزار تن در سال و اشتغال 171 نفر در استان صادر شده است.
وی افزود: دراستان خراسان رضوی تاکنون 901 پروانه بهره برداری معدنی معتبر باذخیره 2.88 میلیارد تن و استخراج اسمی 30 میلیون تن توانسته است زمینه اشتغال 9669 نفر را بامیزان سرمایه گذاری  4564 میلیارد ریال فراهم نماید.

انتهای پیام/