2019-04-22 | 1398/02/02

آغاز عملیات طرح راهداری زمستانی در بجستان

با اجرای این طرح 23 نیروهای راهداری بجستان در طول 650 کیلومتر خدمات رسانی میکنند، که از این مقدار 70 کیلومتر بزرگراه، 100 کیلومتر راه اصلی و فرعی، 300 کیلومتر راه روستایی و بیش از 100 کیلومتر راه دسترسی می باشد.16 دستگاه سنگین و سبک و پرسنل راهداری در آمادگی صد در صد برای اجرای این طرح میباشند و در صورت بحران و نیاز از ظرفیت های دیگر ادارت و بخش خصوصی نیزو همچنین شهرستان های مجاور استفاده میکنیم.