2018-12-13 | 1397/09/22

تودیع و معارفه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

طی حکمی از سوی سردار کارگر؛ حسینعلی یوسف علیزاده به عنوان مدیرکل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی منصوب و از زحمات سردار نجاتی در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی تقدیر شد. عکس: علیرضا اخباری