مهندس سید ابوالقاسم موسوی در گفتگو با خبرنگار صبح توس، اظهار داشت: کارگاه آموزشی تغذیه و پرورش زنبور عسل ویژه پرورش دهندگان زنبورعسل منطقه با حضور کارشناس مسئول زنبورعسل دامپزشکی خراسان رضوی و کارشناس دامپزشکی شهرستان کاشمر برگزار شد.

وی همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با اصول صحیح پرورش زنبور عسل شامل مدیریت کلنی زنبور عسل، تکثیر زنبورستان ها ،شناسایی و مبارزه با بیماری های متداول زنبورستان، تغذیه بهداشتی و آماده سازی زنبورستان برای زمستان گذرانی و اصول صحیح نگهداری کندوها آشنا شدند.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر از حضور 115 نفر از زنبورداران در این کارگاه آموزشی خبر داد و تصریح کرد: در شهرستان کاشمر253 بهره بردار دارای شناسنامه تولید، فعال هستند که در سال جاری از 24 هزار و 152 کلنی زنبور عسل بیش از 221 هزار و 123 کیلوگرم عسل تولید شده است.

انتهای پیام/