به گزارش صبح توس؛ قربان میرزایی در دوازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر خراسان رضوی که در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: تمام دستگاه ها موظف هستند بستر ایجاد کار و فعالیت را برای کارآفرینان فراهم کنند و نباید در این راه مانع تراشی کنند.

وی ادامه با تاکید بر انیکه امروز در شرایط جنگ اقتصادی هستیم که شاید شدت آن کم از جنگ نظامی نباشد افزود: جوانان این سرزمین برای خروج از این شرایط باید از مسیر کارآفرینی و سازندگی زمینه توسعه کشور را فراهم کنند تا بتوانیم در برابر دشمنان بایستیم.

سرپرست استانداری خراسان رضوی با اشاره به چهل سالگی انقلاب عنوان کرد : ما کار بزرگی در پیش داریم طی این سال های کارهای بزرگ و ارزشمندی انجام شده در عین آنکه برخی اشکالات هم وجود دارد و امروز باید در چهل سالگی انقلاب روند این حرکت از قوت و سرعت بیشتری برخوردار شود.

 میرزایی از حضور بیش از 80 هزار دانش آموخته دانشگاهی جویای کار در خراسان رضوی خبر داد و گفت : نباید انتظار داشت که 80 هزار میز برای اشتغال این افراد آماده شود بلکه باید خود آنان به این حوزه اشتغال و تولید ورود پیدا کنند.

انتهای پیام/