به گزارش صبح توس، به همّت کارکنان اورژانس و مرکزخدمات جامع سلامت شبانه روزی خرو، بیمار با مشکل ایست قلبی-تنفسی و عدم هوشیاری، پس از احیای قلبی تنفّسی به زندگی بازگشت.

مسئول فنّی وقت مرکز خدمات جامع سلامت خرو گفت: بیمار یک نوجوان چهارده ساله بود که حدود ساعت ۱۶ روز یکشنبه بیست و هفتم آبان ماه با مشکل ایست قلبی-تنفسی و عدم هوشیاری کامل به مرکز خدمات جامع سلامت منتقل شد.

صالح زراعتیافزود: علی رغم اینکه زمان بیش از بیست دقیقه  به گفته همراهیان بیمار، از زمان قطع علائم وی گذشته بود، به لطف خدا و همّت کارکنان اورژانس، پزشک و پرستار مرکز و انجام احیای قلبی ریوی موفّق، این بیمار به زندگی بازگشت.

مدیر گروه توسعه شبکه و ارتقای سلامت، با تشکّر از کلیه کارکنان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت، به ویژه مراکز شبانه روزی، تلاش این عزیزان را در جهت خدمت به خلق بسیار پر ارزش دانست و رضایت خلق و متعاقبا خداوند را تنها قسمتی از پاداش پر ارزش آنان دانست.

جواد مسیح آبادی تاکید کرد: دکتر صالح زراعتی و پرستار امامی و تکنسین های اورژانس امام رضا (ع) آقایان خیامی و خدره این احیا موفقیت آمیز را داشته اند.

انتهای پیام/