به گزارش صبح توس؛ افزایش بهره وری قطار های خراسان؛ ترخیص خودرو؛ از کاغذ بازی تا حاشیه امن دلالان؛ محمدرضا کلایی سرپرست شهرداری مشهد شد؛ سنگ مالیات در جاده ترانزیت؛ آبان‌ماه زعفرانی؛ بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری رسانه‌های امروز استان است که در بسته خبری پیش رو نیم نگاهی به مهم‌ترین قسمت‌های آنان شده است.