محسن حسینی پویا در گفت‌و‌گو با صبح توس؛ در مورد زمان اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار کرد: اینکه گفته شده زمان اجرای این قانون ۱۵ آذر ماه است، اظهار نظر بنده نبوده است؛ ریاست سازمان بازرسی ۱۵ آذر ماه را اعلام کرد و بنده با آن فرض موضوع را مطرح کردم.

وی افزود: پنج مسئله و زمان اجرای طرح در این مورد مطرح شده است، در حال حاضر اگر حقوقدانی بگوید کدام صحیح است تاثیر ندارد چرا که باید ببینیم که کدام واقعیت دارد.

عضو شورای شهر مشهد گفت: دیوان محاسبات بر این عقیده بوده که ۲۶ آبان ماه زمان اجرای قانون است و آنچه که دولت در عمل بدان توجه دارد نظر دیوان محاسبات است؛ اگر بخواهیم عمل گرا باشیم بایستی این نظر قاطع شود.

وی تصریح کرد: تا روز شنبه باید منتظر اعلام نظر قطعی باشیم ولی تفسیر حقوقی ملاک نیست و ظاهر امر این است که ۲۶ آخرین فرصت حضور شهردار مشهد است.

وی اظهار کرد: جلسه انتخاب شهردار مشهد به روز شنبه موکول شده است.

انتهای پیام/