به گزارش صبح توس؛  سیدنظام الدین موسوی شب گذشته در همایش وقف و رسانه اظهار داشت: اگر معنای واقعی وقف در جامعه از طریق رسانه‌ها تبیین شود عدالت در جامعه برقرار خواهد شد و شکاف‌های طبقاتی کاهش پیدا خواهند کرد.

موسوی افزود: در آستان قدس رضوی کارگروه توسعه وقف و نذورات تشکیل شده و تاکنون 23 جلسه داشته که یکی از موارد مهمی که در جلسات آن مطرح شده، تدوین پیوست ترویج وقف و نذر در جامعه بوده که این پیوست با مطالعات انجام شده در حال تکمیل شدن است.

وی ادامه داد: موضوع وقف منحصر به شرایط امروز نیست و یک پدیده‌ای است که ریشه در فطرت انسان‌ها دارد و در همه ادوار تاریخ و ادیان و حتی تمدن‌هایی که رویکرد فردگرایی گفتمان اصلی آنها را تشکیل می‌دهد وجود داشته زیرا برداشت جامعه انسانی از موضوع وقف آن است که این امر از مقبولیت اجتماعی در جامعه برخوردار است.

موسوی با بیان اینکه  بخش عمده‌ای از موقوفات آستان قدس رضوی مرتبط با زیارت و زائران است، ادامه داد: اگرچه مجموعه آستان قدس رضوی یک مجموعه کاملا موقوفه است و مردم به دلیل آنکه معتقد هستند امام رضا(ع) به عنوان یک حقیقت جاری وجود دارند موقوفات خود را در اختیار آستان قدس رضوی قرار می‌دهند اما  مجموعه آستان قدس رضوی هم در این زمینه امانتداری می‌کند و خروجی تمام موقوفات برای امور زیارت و محرومان و نیازمندان صرف می‌شود.

معاون ارتباطات آستان قدس رضوی بیان کرد: سیاست آستان قدس رضوی و تولیت محترم این است که نیت واقف مورد تاکید ویژه قرار بگیرد و تمام اقداماتی که در موقوفه‌ها انجام می شود باید با در نظر گرفتن نیت واقف باشد.

موسوی  با اشاره به اینکه از رسانه انتظار داریم که به ترویج وقف در جامعه بپردازند، تصریح کرد: اگرچه رابطه وقف و رسانه یک رابطه دو سویه است و موقوفان نیز باید در وقف‌های خود توجه به عرصه رسانه داشته باشند اما به طور طبیعی اگر نتیجه وقف و موقوفه‌ها در معرض دید و اطلاع مردم قرار بگیرد انگیزه مردم برای مشارکت در این عمل نیک اجتماعی افزایش پیدا می کند که این وظیف رسانه است.

انتهای پیام/