به گزارش صبح توس؛ علی رسولیان در این زمینه گفت : طی هفت ماه امسال در مجموع یک میلیارد و 313 میلیون دلار کالا به وزن یک میلیون و 624 هزار تن از استان صادر شده است.
 مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: این صادرات از نظر وزنی 34.4 درصد و از نظر ارزشی 29 درصد افزایش نشان می دهد.
 به گفته وی ، طی همین مدت تراز بازرگانی استان با رقم یک میلیارد و 112 میلیون دلار مثبت است .
 وی با بیان اینکه در برنامه امسال رشد 12 درصدی این صادرات برنامه ریزی شده بود ، افزود: هم اکنون با رشد 29 درصدی عملا 17 درصد از برنامه هم جلوتر بوده ورشد نسبتا خوبی داریم .
به گفته وی ، عمده این رشد صادرات هم در حوزه کشورهای آسیای میانه است که تا پیش از آن منفی بود ضمن آنکه امروز هنگ کنگ با رشد 9 درصدی صادرات از نظر ارزشی و 22 درصدی از نظر وزنی جزو 5 کشور اول طرف صادرات ما قرار گرفته است.
رسولیان با بیان اینکه استان به 89 کشور صادرات داشته است ، گفت : در این میان 97 درصد صادرات مربوط به 11 کشور می باشد.
به گفته وی ، ترانزیت خارجی استان هم طی این مدت 9 درصد رشد دارد .
 مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: در این مدت یک میلیون و 803 هزار تن ترانزیت از استان اعم از ورودی و خروجی انجام شده است.

انتهای پیام/