2019-06-25 | 1398/04/04

قدم‌های آسمانی تا بهشت هشتم

این روزها، در آخرین روزهای ماه صفر، خیل عظیمی از زائران و دلدادگان هشتمین خورشید امامت، گام در مسیر عاشقی نهاده اند و با پای پیاده برای عرض ارادت و حضور در آیین های سوگواری شهادت آن امام همام رهسپار دیار عشق شده اند.امسال پیش بینی میشود نزدیک به نیم میلیون نفر با پای پیاده به مشهدالرضا مشرف شوند. عکس: علیرضا اخباری