2019-08-21 | 1398/05/30

فریاد «استکبارستیزی» ملت ایران در کیان مرزنشینان غیور

سرخس- مردم شهرستان سرخس همنوا با دیگر شهرها و روستاهای کشورمان در روز 13 آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی حماسه‌ی عظیمی را خلق کردند.