2019-01-20 | 1397/10/30

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان

درگز- مقام معظم رهبری در دیدار با هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان بسیجی فرمودند: کسانی که به سازش با آمریکا گرایش دارند، بیهوده نقشه‌ بی‌اساس و بی‌پایه نکشند، زوال آمریکا یک واقعیت است.