به گزارش صبح توس؛ قربان میرزایی با اشاره به جلسه اخیری که پیرامون وضعیت این تیم و مشکلات آن در استانداری خراسان رضوی باحضور طرف های درگیر درموضوع تشکیل شد، افزود: تیم فوتبال پدیده تنها تیم استان درلیگ برتر و مایه مباهات و سربلندی استان و به عنوان سرمایه اجتماعی این خطه محسوب می شود که امروز با قرارگرفتن در صدر جدول شور و نشاط ویژه ای درجوانان استان ایجاد کرده و  باید حفظ وحمایت شود.
 وی اظهار کرد : استانداری همواره نسبت به حفظ و حمایت از این سرمایه اجتماعی حساس بوده است وبا توجه به مشکلاتی که طی ماههای اخیر برای باشگاه و تیم فوتبال پدیده روی داد ،این موضوع که باید وضعیت این باشگاه
و تیم تعیین تکلیف شود نمود بیشتری یافت.
وی افزود : این تیم یا باید از سوی هیات مدیره شرکت پدیده به درستی مدیریت و تامین مالی شده و مشکلات آن حل شود یا واگذار گردد تیمی که از حدود 7 ماه گذشته با مشکل مدیریتی مواجه شده است و هیات مدیره پدیده به دلیل برخی مسائل خود نتوانسته اند تعهدات شان را در قبال تیم انجام دهند.
وی تصریح کرد : از این رو استانداری به موضوع وارد شد و در جلسه ای که اخیرا برگزار گردید مقرر شد هیات مدیره شرکت پدیده در صورتی که توان تیم داری و تامین مالی این باشگاه ورزشی را به  طور کامل دارد این تیم را حفظ کند.
 وی اظهار کرد : اما با توجه به اظهارات ونحوه عمل چند ماه اخیر هیات مدیره پدیده و وضعیت این تیم، باید نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام شود، ضمن آنکه موضوع واگذاری تیم به درخواست و اصرار هیات مدیره شرکت پدیده درستاد تدبیراستان مطرح ومصوب شد.
میرزایی اظهارکرد: درجلسه چند روز قبل ، با کلیات درخواست واگذاری تیم ورزشی پدیده به شهرداری مشهد موافقت و قرار شد ظرف 10 روز آینده راهکارهای قانونی ، عملیاتی و کارشناسی واگذاری تیم تهیه و اعلام شود.
 وی تصریح کرد: در عین حال اگر شرکت پدیده خود می تواند این تیم را مدیریت و تامین مالی کند راه برای حفظ تیم باز است اما اگر نمی تواند باید ظرف این مدت مقدمات قانونی واگذاری این تیم فوتبال صدر جدولی استان در لیگ برتر را فراهم کند.

انتهای پیام/