مهدی نجفی در گفت و گو با خبرنگار صبح توس، با اشاره به مشکلات کارگران ساختمانی در وضعیت اقتصادی کنونی، اظهار داشت: کارگران ساختمانی زیر لبه تیغ اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.

وی همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: دولت و مجلس با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، چتر حمایتی و بیمه ای خود را بیشتر مورد توجه قرار دهند.

نماینده کارگران ساختمانی در سازمان تأمین اجتماعی خلیل آباد ادامه داد: جامعه کارگری و انجمن های صنفی استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی با توجه به مشکلات اقتصادی و رکود ساخت و ساز، بیانه ای را در خصوص مشکلات کارگران ساختمانی صادر کردند که به تأیید تعدادی از انجمن های شهرها رسیده و به نمایندگان هر شهرستان ارسال گردیده است.

وی با تأکید بر اینکه در این بیانیه بر تصویب کامل هفت درصد بیمه، تصویب حق پرداخت بیمه کمتر از 30 سال، غرامت دستمزد ایام بیماری عادی و قرار گرفتن در زمره مشاغل سخت و زیان آور و سبد غذایی تأکید شده است، اذعان کرد: متأسفانه هنوز هیچ اقدامی انجام نشده و امیدواریم نمایندگان دولت و مجلس این امر مهم را با جدیت دنبال و به سرمنزل رسانده تا نوید بخش چراغ خانه جامعه کارگران ساختمانی شود.

انتهای پیام/