رضا گلدوزیان در گفت و گو با خبرنگار صبح توس درا ین خصوص اظهار کرد: فعالیت این تعداد باشگاه ورزشی در جریان طرح‌های بازرسی از اماکن و باشگاه‌های ورزشی به دلیل تخلفاتی نظیر نداشتن مجوز و استفاده از داروهای مکمل متوقف شد.

وی گفت: بازدید از باشگاه‌های ورزشی شهرستان‌های خراسان رضوی نیز از ماه جاری آغاز شده و در نخستین مرحله ۴۰ باشگاه در کاشمر مورد بازدید قرار گرفتند که ۳۵ مورد دارای مجوز و پنج مورد بدون مجوز بودند لذا اخطارهای لازم داده شد.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی افزود: هم اینک ۹۳ هزار و ۶۸۴ هزار ورزشکار در خراسان رضوی زیر پوشش خدمات بیمه ورزشی قرار دارند.

انتهای پیام/