راضیه علیرضایی در گفت و گو با خبرنگار صبح توس با اعلام این خبر اظهارداشت: این تعداد پروانه, با سرمایه گذاری 124.1 میلیارد ریال و اشتغال 156 نفر در استان صادر شده است که از نظر سرمایه گذاری در مقایسه با سال قبل 22 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: دراستان خراسان رضوی تاکنون 127 فقره گواهی کشف معتبر و با میزان ذخیره 70.8 میلیون تن صادر شده است و همچنین 898 پروانه بهره برداری معدنی معتبر  باذخیره 2.88 میلیارد تن و استخراج اسمی 30 میلیون تن توانسته است زمینه اشتغال 9654 نفر را بامیزان سرمایه گذاری  4558 میلیارد ریال فراهم نماید.

انتهای پیام/