به گزارش صبح توس؛محمد مقدوری صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود : سهمیه امسال استان برای مقاوم سازی مسکن روستایی 19هزارفقره تسهیلات است که تاکنون 6 هزار مورد از این منابع به استان ابلاغ شده است.
وی عنوان کرد : طی برنامه ریزی صورت گرفته 87 درصد از واحدهای مسکن روستایی استان تا افق سال 1405 مقاوم سازی خواهد شد.
وی گفت : خراسان رضوی از نظرتعداد واحدهای روستایی که سالانه مقاوم سازی می شود طی چند سال اخیر رتبه نخست کشور را داشته اما تعداد واحدهای روستایی نیازمند مقاوم سازی و بازسازی در خراسان رضوی بیش از دیگراستان هاست.
وی تاکید کرد : در این زمینه دستگاه های مسئول باید به سرعت و به شکل جهشی عمل کنند و با تشویق روستائیان به مقاوم سازی به موضوع وجهه همگانی داده و همه بدان ورود یابند..
معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری درباره مسکن محرومان نیز گفت : 29 هزارخانواده تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)  در خراسان رضوی فاقد مسکن هستند که بر اساس برنامه ریزی و هماهنگی صورت گرفته میان کمیته امداد و بنیادمسکن امسال 13هزارواحد تکمیل و تحویل آنان می شود.
 به گفته وی ، در سال آینده با هدف گذاری صورت گرفته هم 16 هزارواحد مسکونی دیگر به محرومان واگذار می شود.
وی افزود : در این زمینه , توافقات خوبی میان کمیته امداد اماه (ره) و بنیاد مسکن صورت گرفته که از جمله آنکه مقرر شده  کمیته امداد 200 میلیون و بنیادمسکن 40 میلیون ریال به هرخانواده محروم کمک بلاعوض ارائه می دهد و تسهیلات نیز با سودمناسب در اختیار آنها قرار می گیرد.