به گزارش صبح توس؛ علیرضا رشیدیان در حاشیه بازدید از مجموعه بزرگ گردشگری و تفریحی طرق به همراه وزیر راه و شهرسازی افزود: این پروژه گردشگری می تواند ماندگاری زائر را در این کلانشهر افزایش دهد.
وی با بیان اینکه این پروژه در نوع خود در کشور بی نظیر و یادگاری برای آیندگان است ، افزود : اجرای این طرح فرصتی برای کمک به معرفی ظرفیت های این شهر با محوریت گردشگری مذهبی است.
رشیدیان در ادامه در پاسخ به سئووالی در زمینه پروژه بلوار نماز گفت : در این پروژه مساله ای از سوی ارتش وجود دارد لذا بازگشایی این بخش از پروژه منوط به ارائه طرحی از سوی ارتش برای تصویب در کمیسیون ماده 5 شده است که تا کنون ارتش این طرح را ارائه نداده و در جلسه مربوطه نیز حضور نیافته اند..
وی عنوان کرد : با توجه به دستور فرمانده ارتش امید استبه سرعت مشکل بلوار نماز و کمربند جنوبی نیز حل شود.

انتهای پیام/