2019-05-26 | 1398/03/05

بازاریان سرخس به پویش «کاسب امین» پیوستند

سرخس- در پاسخ به جنگ اقتصادی دشمن، بازاریان شهرستان سرخس امروز با حضور حداکثری و فعال در محل کسبشان، به پویش «کاسب امین» پیوستند و اعلام کردند که در جنگ اقتصادی همچون دفاع مقدس جهاد گونه عمل می‌کنیم.