2018-10-20 | 1397/07/28

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی در درگز

درگز - در دومین روز از هفته ناجا صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی با حضور مسئولین و خانواده های شهدای ناجا در محل هنگ مرزی درگز برگزار شد